Hogyan lehetek törzsvásárló?

Serebro Ékszerüzlet - Törzsvásárlói kártya szabályzat

1. Igénybe vehető kedvezmények
A törzsvásárlói kedvezmény mértéke 10%, amely a Serebro Ékszerüzletben (Malom Központ, 6000 Kecskemét, Korona u.2.) és online áruházunkban (www.serebro.hu) vehető igénybe, Thomas Sabo, Calvin Klein és Pandora termékek vásárlása esetén.

2. A törzsvásárlói kártya igénylése
Törzsvásárlói kártya akkor igényelhető, ha üzletünkben, egy éven belül legalább bruttó 100.000Ft értékben vásárol.

3. A kártya kiállítása és kézhezvétele
A vásárlók (ügyfelek) a programba való felvételüket a Serebro Ékszerüzlet Törzsvásárlói kártya igénylő lap (a továbbiakban: Kártyaigénylő lap) kitöltésével, aláírásával kérhetik. A Kártyaigénylő lap kitöltése és aláírása egyúttal a kártya szabályzat és feltételrendszer elfogadását jelenti. A Serebro Ékszerüzlet jogosult a kártyaigénylést elutasítani, amennyiben:

- a kártyaigénylő az igénylőlapot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki, vagy
- az igénylőlapot nem írta alá, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén az igénylőlapot a törvényes képviselőjével (szülő, gyám) nem íratta alá, vagy
- nem természetes személy, vagy nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel

4. A törzsvásárlói kártya érvényessége
A törzsvásárlói kártya célja, amint azt neve is sugallja, hogy ügyfeleink vásárlásai rendszeressé váljanak, és ezt a rendszerességet, azaz a hűséget cégünk folyamatosan igénybe vehető árkedvezményekkel jutalmazza. A kiadott törzsvásárlói kártyák induló érvényessége 12 hónap.

5. Lejárt kártya újraérvényesítése
Lejárt törzsvásárlói kártya újraérvényesítésének a feltétele ugyanaz, mint az új kártya igénylésének.

6. A törzsvásárlói kártya felhasználása
A Serebro Ékszerüzletben történő vásárláskor még a számlázás előtt be kell mutatni a törzsvásárlói kártyát. Vásárlás után, visszamenőleg, a kártya bemutatásának elmulasztásából származó többletköltséget nem áll módunkban megtéríteni.

A törzsvásárlói kártya nem ad kedvezményt akciós termék, vagy más okból a listaáránál alacsonyabb áron értékesített termék árából.

7. Általános feltételek
A törzsvásárlói kártyák nem átruházhatók, vásárlásra csak a törzsvásárlói kártya igénylőlapon feltüntetett magánszemély, illetve cégképviselő jogosult. A jogosultság ellenőrzése céljából kibocsátó kérheti a kártyát felhasználni kívánó ügyfelet valamilyen személye igazolása céljára alkalmas igazolvány bemutatására. Amennyiben ennek teljesítését az ügyfél megtagadja, akkor a törzsvásárlói kártya által biztosított kedvezmények nem illetik meg.

Elveszett törzsvásárlói kártya kicserélésének a feltétele, hogy a kártya (nyilvántartásunk szerint) érvényes legyen. A cserére csak a kártya eredeti igénylője jogosult, bruttó 1.500Ft ellenében.

A törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos feltételrendszert a Serebro Ékszerüzlet, mint kibocsátó bármikor módosíthatja, a kibocsátott kártyák érvényességét korlátozhatja, a kártyákkal igénybe vehető kedvezményeket változtathatja, illetve jogában áll a teljes rendszer egyoldalú megszüntetése is. A változásokat a kibocsátó, internetes site-ján megjeleníti, de további tájékoztatási kötelezettsége nincs.

8. A személyes adatkezelésre vonatkozó kötelezettségek
A törzsvásárlói kártya igénylőlapjának kitöltésével a vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat – beleértve személyes adatait is – a Serebro Ékszerüzlet elektronikus nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a törzsvásárlói rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Serebro Ékszerüzlet iránti vásárlói elkötelezettség növelése. A Serebro Ékszerüzlet az adatokat reklám és hirdetési célokra, ill. üzleti információk szolgáltatására ingyenesen felhasználja. Az adatokat a Serebro Ékszerüzlet bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Serebro Ékszerüzlet a kártyabirtokosokkal szemben az 1992. évi LXIII.Tv (Adv tv.) 3 § -nak megfelelően felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a törzsvásárlói kártya letiltásra kerül, és a törzsvásárlói kártya nem használható többé.

© 2009-2018. Serebro Ékszerüzlet